06-25 44 2716 -- Groningen / Drenthe / Friesland -- info@secondlife-taxidermy.nl

Ministerieel Erkend Preparateur

15 apr 2022

Een ministerieel erkend preparateur, wat is dat eigenlijk?

Waar komt de term vandaan, wat is de oorsprong ervan? Kan het nog gebruikt worden? En zo nee, waarom niet? Je komt het op het internet nog steeds tegen op websites van sommige preparateurs.

Kort geleden nog, zag ik het op een visitekaartje van een collega preparateur. Ikzelf gebruikte het ook  tot voor kort ook op mijn website.

Eerlijk gezegd had ik het als geheel vanzelfsprekend gezien en er nog nooit over nagedacht, noch iets over gehoord of gelezen.

Totdat ik recentelijk een voormalig bestuurslid sprak van de NVP, de Nederlandse Vereniging van Preparateurs en me realiseerde dat hier discussie over bestaat en je je met de huidige wetgeving blijkbaar moet afvragen of dat nog wel de juiste benaming is…

Voorheen viel onder het Ministerie van LNV…

 • De eisen waaraan het preparateurs-examen moest voldoen.
 • De eisen waaraan de toezichthouders op de kwaliteit & beoordeling van de examens moesten voldoen.
 • De uitgifte van prepareer-vergunningen aan gediplomeerde preparateurs.
 • De uitgifte van merktekens aan gediplomeerde, vergunninghoudende preparateurs.
   • Lijst erkende preparateurs
    Tevens beschikte de politie over een lijst met erkende preparateurs waaruit de vinder van een gestorven dier die dat wilde laten opzetten, een kon kiezen.

   Vóór de wetswijziging in 2017…

   • Wanneer e.e.a. precies is overgeheveld van het Ministerie van LNV naar het RVO heb ik niet kunnen achterhalen.
   • Het LNV valt sinds 2012 onder het Ministerie van EZK, het RVO sinds 2014.
   • De overheveling zal dus ergens rond die tijd geweest zijn.

    

   • Vóór 2017 registreerden preparateurs zich in ieder geval nog bij het RVO op vertoon van het diplomanummer. Je aanvraag werd getoetst, waarna je binnen enkele weken een preparateurs- registratienummer ontving.

   Ná de wetswijziging in 2017..

   • Is een preparateursdiploma niet langer verplicht.
   • Mag dus theoretisch iedereen dieren opzetten en is hiermee het preparateurschap een vrij beroep geworden.
   • Is het vervoersbewijs van de politie niet langer nodig.
   • Hebben zij geen lijst met erkende preparateurs meer.
   • Wie een gestorven dier wil laten opzetten, kan er rechtstreeks mee naar een zelf gekozen preparateur.
   • Geeft de RVO de merktekens uit en vindt de registratie van alleen nog inheemse beschermde vogelsoorten,  inclusief de merktekens bij het RVO plaats.

   Voor mij is hiermee de vraag beantwoord,
   wat de oorsprong is van de term
   Ministerieel Erkend Preparateur.
   De vraag of deze benaming nog wel op z’n plek is,
   is denk ik tweeledig:

   Ministerieel
   Voorheen vielen preparateurs dus onder het Ministerie van LNV, stond de examinering onder toezicht van dit Ministerie, kenden zij de prepareer-vergunningen toe en verstrekten de merktekens. Ministerieel Erkend zou ik zeggen.

   Tegenwoordig registreert een preparateur zich bij het RVO, onderdeel van het Ministerie van LNV en -van EZK. Sinds 2017 is hiervoor geen  preparateurs-diploma meer nodig. Het RVO geeft de merktekens uit, die tevens hier worden geregistreerd. Dus … niet Ministerieel Erkend?

    

   Erkend
   Een Erkend Preparateur. Wat betekent dit eigenlijk nog als iedereen zichzelf tegenwoordig preparateur mag noemen? De preparateurslijst bij de politie bestaat niet meer. Een diploma of vergunning is niet meer nodig.  Dus… door wie zijn wij  anno nu nog erkend?

   De NVP spreekt van erkend preparateursschap bij het behalen van 10 master-punten. Maar a). Dat is puur een NVP-erkenning, niet van het betreffende Ministerie. En b). Er zijn ook gediplomeerde, geregistreerde preparateurs die niet meedoen aan kampioenschappen, noch lid zijn van de NVP?

    

   Kortom: bij mij roept dit vragen op.
   Is het zo, dat nu een diploma niet langer verplicht is, een vergunning niet meer nodig is en de registratie plaatsvindt bij een Onderdeel van een Ministerie, hiermee ook de term Ministerieel Erkend Preparateur eigenlijk niet meer bestaat?

   Is mijn diploma nu niets meer waard? Ken ik verhalen van anderen, wiens diploma ineens niets meer waard is? Ik weet het eerlijk gezegd niet.

   Misschien moet ik het allemaal nog eens goed laten bezinken, het gewicht hieraan loslaten en gewoon afwachten of hier officiële regelgeving op komt…

   Loading...