Ministerieel Erkend Preparateur

15 apr 2022

Een ministerieel erkend preparateur, wat is dat eigenlijk?

Waar komt de term vandaan, wat is de oorsprong ervan? Kan het nog gebruikt worden? En zo nee, waarom niet? Je komt het op het internet nog steeds tegen op websites van sommige preparateurs.

Kort geleden nog, zag ik het op een visitekaartje van een collega preparateur. Ikzelf gebruikte het ook  tot voor kort ook op mijn website.

Eerlijk gezegd had ik het als geheel vanzelfsprekend gezien en er nog nooit over nagedacht, noch iets over gehoord of gelezen.

Totdat ik recentelijk een voormalig bestuurslid sprak van de NVP, de Nederlandse Vereniging van Preparateurs en me realiseerde dat hier discussie over bestaat en je je met de huidige wetgeving blijkbaar moet afvragen of dat nog wel de juiste benaming is…

Voorheen…

  • Bepaalde de Minister van LNV de eisen waaraan het preparateurs-examen en de toezichthouders op de kwaliteit en beoordeling van de examens moesten voldoen.
  • Gaf ditzelfde Ministerie de prepareer-vergunningen uit aan gediplomeerde preparateurs.
  • Gaf de Minister (ofwel het Ministerie, maar zo staat het in de wet) de merktekens uit aan vergunninghoudende preparateurs.
  • Beschikte tevens de politie over een lijst met erkende preparateurs ten behoeve van de indertijd nog verplichte vervoersbewijzen, waaruit de vinder van een gestorven dier die dat wilde laten opzetten,  een preparateur kon kiezen.

Vóór de wetswijziging in 2017…

  • Wanneer e.e.a. precies is overgeheveld van het Ministerie van LNV naar het RVO heb ik niet kunnen achterhalen. Wat ik erover vond, is dat het LNV sinds 2012 onder het Ministerie van Economische zaken valt en het RVO sinds 2014 valt onder zowel het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat als  het Ministerie van LNV.
  • De overheveling zal dus ergens rond die tijd geweest zijn. Wat ik wèl weet, is dat vóór 2017 preparateurs zich bij het RVO nog regisitreerden op vertoon van het diplomanummer. De aanvraag werd getoetst, waarna je binnen enkele weken een (preparateurs) registratienummer ontving.

 

Ná de wetswijziging in 2017..

  • Is een preparateursdiploma niet langer verplicht. Mag dus theoretisch iedereen dieren opzetten en is hiermee het preparateurschap een vrij beroep geworden.
  • Is het vervoersbewijs van de politie niet langer nodig en is er aldaar dan ook geen lijst met erkende preparateurs meer. Wie een gestorven dier wil laten opzetten, kan er rechtstreeks mee naar een zelf gekozen preparateur.
  • .Geeft de RVO de merktekens uit en vindt de registratie (van alleen nog inheemse beschermde vogelsoorten) inclusief de bijbehorende merktekens bij het RVO plaats.

Voor mij is hiermee de vraag beantwoord,
wat de oorsprong is van de term
Ministerieel Erkend Preparateur.
De vraag of deze benaming nog wel op z’n plek is,
is denk ik tweeledig:

Ministerieel
Voorheen vielen preparateurs dus onder het Ministerie van LNV, stond de examinering onder toezicht van dit Ministerie, kenden zij de prepareer-vergunningen toe en verstrekten de merktekens. Ministerieel Erkend zou ik zeggen.

Tegenwoordig registreert een preparateur zich bij het RVO, onderdeel van het Ministerie van LNV en -van Economische Zaken & Klimaat. Sinds 2017 is hiervoor geen  preparateurs-diploma meer nodig. Het RVO geeft de merktekens uit, die tevens hier worden geregistreerd. Dus tja: niet Ministerieel Erkend?

 

Erkend
Een Erkend Preparateur. Wat betekent dit eigenlijk nog als iedereen zichzelf tegenwoordig preparateur mag noemen? De preparateurs lijst bij de politie bestaat niet meer. Registratie vindt nog wel plaats, maar een diploma of vergunning is niet meer nodig.  Dus… door wie zijn wij  dan anno nu nog erkend?

De NVP spreekt van erkend preparateursschap bij het behalen van 10 master-punten. Maar a). Dat is puur een NVP-erkenning, niet van het betreffende Ministerie. En b). Er zijn ook (gediplomeerde, geregistreerde) preparateurs die niet meedoen aan kampioenschappen, noch lid zijn van de NVP?

Kortom: bij mij roept dit vragen op.
Is het zo, dat nu een diploma niet langer verplicht is, een vergunning niet meer nodig is en de registratie plaatsvindt bij een Onderdeel van een Ministerie, hiermee ook de term Ministerieel Erkend Preparateur eigenlijk niet meer bestaat?

Is mijn diploma nu niets meer waard? Ken ik verhalen van anderen, wiens diploma ineens niets meer waard is? Ik weet het eerlijk gezegd niet.

Misschien moet ik het allemaal nog eens goed laten bezinken, het gewicht hieraan loslaten en gewoon afwachten of hier officiële regelgeving op komt…

Loading...